Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 01 2015

Ajgaczju5
7903 703b
Reposted fromonlywhite onlywhite vianajagody najagody

January 07 2015

Ajgaczju5
1363 c969
Reposted fromsoSad soSad viaagzzz agzzz
Ajgaczju5
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir
Ajgaczju5

Mężczyźni rzadko wyczuwają chwilę, kiedy można mieć dziewczynę dosłownie za nic.

— Francis Scott Fitzgerald
Reposted fromwetryagain wetryagain vianowelovestory nowelovestory
Ajgaczju5
Leżał obok i patrzył na mnie tak jakbym była jakimś cudem. A później objął mnie w talii i pocałował, tak jakby czekał na to całe życie.

January 05 2015

Ajgaczju5

January 01 2015

Ajgaczju5
9723 1b59 500
Reposted fromkrzysk krzysk viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
Ajgaczju5
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir

December 03 2014

Ajgaczju5
Ajgaczju5
Ajgaczju5
Facecie, jeśli kobieta w łóżku ma bieliznę,w której majtki pasują do stanika, wiedz ze to nie Ty zaciągnąłeś ją do łóżka, tylko ona Ciebie.
Reposted fromresort resort vianowelovestory nowelovestory
Ajgaczju5
Ajgaczju5
Ajgaczju5
2613 96cc
Reposted fromretaliate retaliate viafelicka felicka

November 19 2014

Ajgaczju5
Ajgaczju5
8089 a12d
Reposted fromShini Shini viainyou inyou
Ajgaczju5
2332 3821
Reposted fromnyaako nyaako viaagzzz agzzz
Ajgaczju5
Ajgaczju5
1013 4fcb
Reposted fromfelicka felicka
Ajgaczju5
   
Reposted fromilovemovies ilovemovies viaagzzz agzzz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl